Wereldwaterdagevent 2018 verslag

De jaarlijkse internationale Wereldwaterdag zet het belang van water en het duurzaam beheer van waterbronnen in de kijker. In 2018 ligt het antwoord in de natuur: overstromingen, droogtes en watervervuiling kunnen verminderen door gebruik te maken van oplossingen uit de natuurlijke omgeving.

The international World Water Day has been emphasizing the importance of water and integrated water resource management, highlighting a different water issue every year. In 2018, “the answer is in nature”: floods, droughts and water pollution can be reduced by using natural based solutions.

Tom De Bie van de Vlaamse Milieumaatschappij maakte dit thema wat concreter met voorbeelden en toepassingen uit Vlaanderen. Deze aanpak op maat kan inspirerend werken voor projecten in andere landen, mits er -  zoals altijd - rekening wordt gehouden met de lokale context en stakeholders. 

Tom De Bie, working for the Flemish Environment Agency, illustrated this theme with examples and good practices in Flanders. This tailor-made approach can be inspiring for projects in other countries as long as the local context and stakeholders are taken into account.

Netwerken en het uitbouwen van partnerschappen tussen bedrijven, universiteiten en hogescholen, lokale overheden, en non-profitorganisaties is eigen aan het Vlaams Partnerschap Water voor Ontwikkeling (VPWvO). Dit samenwerkingsverband zal verder uitvoering geven aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstelling rond water en sanitatie (SDG 6). Voortbouwend op de evaluatie van de voorbije werking schetste Kristof Debrabandere de krijtlijnen voor toekomstige samenwerking binnen het VPWvO, met aandacht voor het creëren van shared value met organisaties, bedrijven en instellingen.

The Flemish Partnership Water for Development gathers Flemish private companies, public water companies, research institutes, institutes of higher education, local governments, NGOs and other non-profit organizations to contribute to the sustainable provision of water and sanitation in developing countries, in line with Sustainable Development Goal 6 (SDG 6). Building on the evaluation of this cooperation mechanism, Kristof Debrabandere drew some outlines for future collaboration, aiming to create shared value with non-profit organizations, private companies and institutions.

Tijdens de speeddating in twee cirkels wisselden de aanwezige ngo's, vzw's, bedrijven en buitenlandse gasten actief informatie en ideeën uit die samenwerking met shared value concreter maken. 

During the speed dating session, in 2 circles, the participants actively exchanged information and ideas to concretize the “creating shared value” approach in water and sanitation projects.

Moderator Diane Verstraeten vermeldde nog dat het nieuwe Herman Teirlinckgebouw een mooi en open kader vormt om dit event te laten plaatsvinden. In het slotwoord gaf Lieve Dillen (Departement Omgeving) mee dat minister Schauvliege de Vlaamse partners wenst te danken voor hun inzet en een nieuwe projectoproep plant in 2018. 

Moderator Diane Verstraeten mentioned that the new Herman Teirlinck building is a beautiful and open location to host this event. In the closing remarks, Lieve Dillen (Departement Omgeving) added that the Flemish minister for Environment, Nature and Agriculture likes to thank all partners for their efforts and that a new call for proposals will be launched.

Hopelijk zien we iedereen volgend jaar terug naar aanleiding van de 15de verjaardag van het Vlaams Partnerschap Water voor Ontwikkeling.   

Hoping to see you next year on the anniversary edition of 15 years Flemish Partnership Water for Development.

De presentaties zijn beschikbaar op aanvraag.

Foto's/Photos

 

poster 1 WWD 2018
wwd 2018 tom de bie
wwd 2018 kristof debrabandere
wwd 2018 speeddating1
poster 3 wwd 2018
wwd 2018 speeddating 3
wwd 2018 speeddating 2