Watervoorzieningsproject 'Help de Wodaabe aan Water' in Niger

Deze waterboring moet de gemengde Wodaabe – Touareg gemeenschap van Belen Tanfirgan in staat stellen tot toegang tot veilig, onbezoedeld drinkwater voor iedereen, landbouwactiviteiten, herbebossingscampagnes, gezond en genoeg water voor het vee, tijdsbesparing voor de waterhalers, hogere overlevingskansen voor de recentelijk opgestarte school, uitbouw van een gezondheidscentrum en onafhankelijkheid van waterputten en boringen op grote afstand. ninafri ontving reeds een subsidie in 2006 voor hetzelfde project. Met de extra subsidie van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse overheid kan het project minstens 6 maand vroeger dan gepland afgerond worden. De partners zijn nog steeds Ecorem NV en het Zuiderpershuis in Antwerpen.
Het project bestaat uit 3 delen, waarvan deel 1 (de boring naar 250 meter) na afspraken met lokale en gecentraliseerde overheden in juni 2007 werd gerealiseerd met steun van VPWvO. Nu moeten deel 2 – installatie pomp en generator – en deel 3 – installatie van alle randapparatuur zoals watertoren, leidingen, kranen, sanitair spots nog gerealiseerd worden.
Er werd afgesproken dat de boring openstaat voor alle etnische groeperingen en na oplevering eigendom wordt van de Nigerijnse staat en beheerd door een comité met representatieve vertegenwoordiging van alle bevolkingsgroepen. Al het water wordt betaald aan het comité, de prijzen zijn dezelfde in heel de regio. Tien procent van de investering wordt gedragen door de lokale gemeenschap. In het project worden investeringen voorzien in sanitaire voorzieningen in de buurt van de boring. Het sensibiliseringsprogramma vindt plaats voor, tijdens en na de realisatie van de boring aan de hand van visueel materiaal.
Het departement LNE van de Vlaamse overheid cofinanciert dit project van 2007.
Meer projecten
Watervoorzieningsproject 'Help de Wodaabe aan Water' in Niger 2
Watervoorzieningsproject 'Help de Wodaabe aan Water' in Niger 1