Watervoorzieningsproject ‘Help de Wodaabe aan Water’ in Niger

De NGO ninafri beoogt voor een gemengde etnische gemeenschap van vooral Wodaabe Peul te Belen Tanfirgan, Niger een waterboring naar de diepere fossiele lagen te financieren, naast investeringen in sanitaire voorzieningen en sensibilisering . Ecorem NV en Ingenieurs zonder Grenzen voorzien technische expertise, het Wereldculturencentrum Zuiderpershuis Antwerpen draagt bij aan de bekendmaking van de resultaten van het project en de bewustmaking errond.

Deze duurzame watervoorziening moet op korte termijn de springplank vormen voor de ontluikende politieke en sociale zelfredzaamheid van de lokale gemeenschap. In Belen Tanfirgan zijn nu enkel eigengemaakte, ondiepe waterputten te vinden met als gevolg dat er enkel in het regenseizoen water beschikbaar is voor de 1500 mensen en de 2000 dieren die er leven. De keuze voor een waterboring steunt op voorafgaandelijk hydrogeologisch onderzoek. De waterboring moet de gemengde Wodaabe – Touareg gemeenschap van Belen Tanfirgan in staat stellen tot toegang tot veilig, onbezoedeld drinkwater voor iedereen, landbouwactiviteiten, herbebossingscampagnes, gezond en genoeg water voor het vee, tijdsbesparing voor de waterhalers, hogere overlevingskansen voor de recentelijk opgestarte school, uitbouw van een gezondheidscentrum en onafhankelijkheid van waterputten en boringen op grote afstand.

Afspraken werden reeds gemaakt met lokale en gecentraliseerde overheden. Zo werd ondermeer de geschreven ministeriele goedkeuring voor de realisatie van de waterboring bekomen. Verder werd afgesproken dat de boring openstaat voor alle etnische groeperingen en na oplevering eigendom wordt van de Nigerijnse staat en beheerd door een comité met representatieve vertegenwoordiging van alle bevolkingsgroepen. Al het water wordt betaald aan het comité, de prijzen zijn dezelfde in heel de regio. Tien procent van de investering wordt gedragen door de lokale gemeenschap en een lokale firma zal de professionele boring uitvoeren.

In het project worden investeringen voorzien in sanitaire voorzieningen in de buurt van de boring. In een volgende fase zal bekeken worden hoe er op relatief grotere afstand van de boring “sanitatie spots” kunnen geïntegreerd worden. Het sensibiliseringsprogramma vindt plaats voor, tijdens en na de realisatie van de boring aan de hand van visueel materiaal. Verder worden posters en stripverhalen aangemaakt. Het departement LNE van de Vlaamse overheid cofinanciert dit project van 2006. Het duurt 18 maanden.
Meer projecten
Watervoorzieningsproject ‘Help de Wodaabe aan Water’ in Niger
Watervoorzieningsproject ‘Help de Wodaabe aan Water’ in Niger 1