Waterbeheer in het stroombekken van Lake George, Oeganda

Het concrete doel van dit project is het duurzaam verbeteren van de levensomstandigheden van de rurale bevolking door een verbeterde toegang tot drinkwater en sanitatie. Het stimuleren van een geïntegreerd beheer van de watervoorraden in het stroombekken van Lake George door de bevolking, de civiele maatschappij en de lokale overheden actief te betrekken en te versterken, is een andere doelstelling. PROTOS, Soresma, Iswa en het departement LNE van deVlaamse overheid steunen dit project. Deze de water-en sanitatieactiviteiten zijn ingebed in een breder PROTOS-programma, dat medegefinancierd wordt door DGOS.

PROTOS startte in 2000 in Oeganda een regionale coördinatiecel voor de programma's in de Regio van de Grote Meren. In 2001 gingen enkele pilootprojecten in 3 districten van start, in samenwerking met 3 Oegandese NGO's. Na een positieve evaluatie werd besloten de samenwerking met 1 NGO verder te zetten in de regio rond Lake George, waar stilaan meer inzicht verworven was in de complexe waterproblematiek en waar PROTOS benaderd werd door verscheidene belangengroepen voor steun en begeleiding.

Tijdens een grondige voorbereidingsfase werden de noden en mogelijkheden van de regio bestudeerd en werd een holistisch projectvoorstel uitgewerkt dat een brede waaier aan problemen zou aanpakken. Dit in samenwerking met de lokale stakeholders en met andere actoren voor die activiteiten die zich buiten de PROTOS-expertise situeerden. Uit dit voorstel werden de water-en sanitatieactiviteiten weerhouden, ingebed in een visie rond integraal waterbeheer, en dit concreet voor een eerste periode van 2 jaar (2e helft 2006 – 1e helft 2008), terwijl de invulling voor de volgende 3 jaar dan afhangt van de uitgevoerde basisstudies en behaalde resultaten van de eerste 2 jaar. Het concrete doel van dit project is het duurzaam verbeteren van de levensomstandigheden van de rurale bevolking door een verbeterde toegang tot drinkwater en sanitatie. Het stimuleren van een geïntegreerd beheer van de watervoorraden in het stroombekken van Lake George door de bevolking, de civiele maatschappij en de lokale overheden actief te betrekken en te versterken, is een andere doelstelling.

PROTOS draagt de juridische verantwoordelijkheid voor dit project. Er wordt samengewerkt met de betrokken districten, met een overkoepelend districtplatform en met 2 lokale partnerNGO’s. Het dagelijks beheer valt onder een projectcel, die geleid wordt door een coöperant in dienst van PROTOS. De lokale overheden en bevolking werd van in het begin betrokken bij de planning en de opvolging. Het departement LNE van de Vlaamse overheid cofinanciert dit project van 2006. Het duurt 24 maanden.
Meer projecten
Waterbeheer in het stroombekken van Lake George, Oeganda 2
Waterbeheer in het stroombekken van Lake George, Oeganda 1