Waterbeheer in de binnendelta van de Nigerstroom in Mali

In 2004 ontwikkelde PROTOS een geïntegreerd programma waarin nationale en internationale NGO’s, lokale administratie en ministeries zijn betrokken. Dit programma moet tegemoet komen aan de waterproblemen in 4 gemeenten in de buurt van Mtopi in Centraal-Mali. In 2004 liet PROTOS een studie uitvoeren die de mogelijkheden en noden in kaart bracht m.b.t. drinkwatervoorziening, sanitatie en irrigatie. Deze studie dient als basis voor verdere actie en is opgenomen in het ontwikkelingsplan van de 4 gemeenten. In de periode 2005-2008 wil het project de principes van integraal waterbeheer toepassen op gemeentelijk niveau en in de eerste plaats de acties rond drinkwater, sanitatie en landbouw beter op elkaar afstemmen.

Dit project komt tot stand met inhoudelijke en financiële steun van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening, Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen, het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse overheid, het Belgisch Overlevingsfonds en Fondation Ensemble.

Het richt zich in eerste instantie op de plaatselijke bevolking, vooral via 7 lokale NGO’s en de gemeentebesturen van Mopti, Socoura, Kewa en Soye. Direct zijn 7.000 mensen betrokken voor drinkwater, 4.000 voor sanitatie en 2.000 voor irrigatie. Indirect gaat het om de bevolking van een 40-tal dorpen, met zo’n 200.000 mensen voor verbeterd waterbeheer en beheer van de infrastructuur. Andere lokale partners zijn de regionale directies van de 4 betrokken ministeries, het vormingscentrum CREPA, internationale NGO’s als CISV en Wateraid.

In dit project is tot op heden voor 15 nieuwe functionele waterpunten gezorgd, alle voorzien van een beheerscomité die moet instaan voor onderhoud van de putten of pompen en hygiëne rond water. In de stad Mopti werd op vraag van de gemeente een straat van 350 m voorzien van waterafvoerkanalen en het gemeentebestuur heeft gevraagd vooral hun actie rond sanitatie te ondersteunen. Over 5 jaar zullen 50 à 60 waterpunten gebouwd zijn, waarbij de gemeenten erkend worden in hun rol van bouwheer voor de basisinfrastructuur. De bevolking zal gevormd worden om de drinkwaterpunten goed te beheren en te onderhouden, en om het belang van proper drinkwater voor de gezondheid beter te begrijpen. De gebruikers worden aangezet zich te organiseren in lokale comités om het onderhoud zo goed mogelijk te voorzien. Het project voorziet in de aanleg van infrastructuur om vervuild water, excrementen en afval zo efficiënt mogelijk af te voeren. De vorming en versterking van de Malinese NGO’s en gemeentebesturen gebeurt door directe vorming, uitwisseling van ervaringen, ter beschikking stellen van documentatie, deelname aan seminaries en dergelijke. Het departement LNE van de Vlaamse overheid cofinanciert dit project van 2005.

 
Meer projecten
Waterbeheer in de binnendelta van de Nigerstroom in Mali 2
Waterbeheer in de binnendelta van de Nigerstroom in Mali 1