Water Sanitation and Hygiene (WASH) Project for Mondoni and Bonako Rural Communities, Cameroon

De plattelandsgemeenschappen Mondoni en Bonako van de Tiko subdivisie, regio's met een bevolking van meer dan 13.000 inwoners, hebben geen toegang tot veilig en betaalbaar drinkwater. Focusgroepgesprekken met gemeenschappen toonden aan dat schoolverzuim, het voorkomen van door water veroorzaakte ziektes, vooral onder kinderen en het gebrek aan sanitaire voorzieningen en hygiëne in huishoudens te wijten zijn aan de afwezigheid van veilig water in deze gemeenschappen. Het ontbreken van openbare toiletten heeft geleid tot open defecatie.

Specifiek richt het project zich op het voorzien van een betere toegang tot veilig en betaalbaar drinkwater, sanitaire voorzieningen en hygiëne voor minstens 69% van de 2 gemeenschappen en op een betere bewustwording van adequaat huishoudelijk afvalbeheer voor minstens 1.500 huishoudens van de 2 gemeenschappen. Daartoe worden twee waterputten en openbare toiletten gebouwd, wordt een WASH-beheerscomité opgericht, de capaciteit versterkt in verband met het beheer van de infrastructuur en wordt ingezet op bewustmaking en kennis rond afvalbeheer.

Cemrest zal hiervoor samenwerken met Jappaleh Foundation, Aidevulnerable en de gemeente Heist-op-den-Berg, die instaan voor cofinanciering.

Departement Omgeving cofinanciert dit goedgekeurde project van 2021, dat een voorziene duur heeft van 24 maanden.

Meer projecten