Water is leven

De VZW Vrienden van Burkina Faso wil 14 manuele waterpompen in Burkina Faso plaatsen, telkens in overleg met de plaatselijke aannemer. Deze aannemer heeft tot einde 2007 op deze wijze 34 pompen geplaatst met voldoende zuiver water. De VZW garandeert een controle op de goede werking en eventuele reparaties gedurende 10 jaar. Daartoe werd vanaf einde 2006 en gedurende 2007 een controlesysteem opgezet, met subsidies van de Vlaams Minister bevoegd voor het leefmilieu. Lokale controleurs werden opgeleid om 2 of 3 maal per jaar de pompen ter plekke te gaan controleren op de goede werking en aan de verantwoordelijke binnen de VZW te rapporteren zodat deze gericht actie kan nemen met de aannemer tot de nodige herstellingen. Na 10 jaar toezicht dient er binnen de bevolking voldoende opleiding en kennis opgebouwd te zijn voor volledige overdracht, via de oprichting van een lokaal comité en zo mogelijk via het betalen van een kleine bijdrage door de lokale bevolking.
Health City,  vbstriangel, Gemeente Lebbeke, Pidpa, de  provincieantwerpen en het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse overheid treden op als financiële sponsors. Het Wereldculturencentrum Zuiderpershuis biedt tentoonstellingsruimte in het kader van de actie “water in nood”, die loopt tot in september 2008.
Het project helpt zo’n 7.000 mensen aan zuiver water en biedt aandacht voor hygiëne en sanitatie.
Het departement LNE van de Vlaamse overheid cofinanciert dit project van 2008. Het duurt  36 maanden.
Meer projecten
Water is leven, Vrienden van Burkina Faso