Water is leven

In dit project van Geneeskunde voor de Derde Wereld wordt de bevolking via volkgezondheidscomités in de rurale periferie van Lubumbashi en Goma gesensibiliseerd rond het belang van drinkbaar en proper water en hygiëne als preventie tegen veel voorkomende gezondheidsproblemen. De lokale partner Etoile du Sud (EDS), begeleidt de gezondheidscomités, die enerzijds leren duurzaam te werken en een leefbare verdeling van drinkbaar water te organiseren en anderzijds leren in te spelen op lokale problematieken en de bevolking te organiseren rond hun specifieke problemen. Het project voorziet in de installatie van een waterput (Lubumbashi) en in verbeterde toegang tot drinkwater via waterbevoorrading in eigen beheer (Goma).

De provinciale comités van EDS versterken hun dossierkennis doorheen samenwerking met andere actoren en uitwisseling en leggen zo de basis voor een constructieve politieke actie rond water. Het doelwit is vooral de provinciale overheden te bereiken om van hen reële actieplannen rond water af te dwingen.

Het kenniscentrum van EDS in Kinshasa verbetert de kwaliteit van de educatieve actie  en organiseert de uitwisseling hierrond. Het gaat vooral om instrumenten voor de vorming van gezondheidsactivisten.

Het project ent zich op de ervaringen van het project "Sensibilisering rond water en sanitatie in de volkswijken in Lubumbashi en Kinshasa", dat in 2011 werd gecofinancierd door de Vlaamse overheid. Samen met de Vlaamse partner UCOS wordt gewerkt aan een Belgische educatieve dimensie van de actie met terreinbezoeken van Belgische jongeren en de realisatie van een kleine documentaire i.s.m. het RITS. Het departement LNE van de Vlaamse overheid cofinanciert dit project van 2013. Het duurt 24 maanden.

Meer projecten
Verbetering van toegang tot drinkwater en sanitair in ruraal en kleinstedelijk gebied in Haïti 2
Verbetering van toegang tot drinkwater en sanitair in ruraal en kleinstedelijk gebied in Haïti 1