Water for Life

Jappaleh Foundation richt zich op het realiseren van watersystemen voor drinkwater, sanitaire installaties en landbouwprojecten om de leefomstandigheden van de betrokken gezinnen op het platteland in Gambia te verbeteren. De doelstelling van dit project is de inwoners van drie dorpen van schoon drinkwater en water voor sanitatie te voorzien en water beschikbaar te stellen voor een gemeenschapstuin (community garden project). Hierdoor worden werkgelegenheid en inkomsten gecreëerd. Deze worden deels gebruikt voor het onderhoud van de waterinstallatie en voor gereedschap, een deel wordt uitbetaald aan de deelnemers van het project als salaris en een ander deel wordt terug geïnvesteerd in het project voor de aankoop van zaden en planten. Op deze manier wordt ook gewerkt aan voedselzekerheid en het vermijden van ondervoeding bij kinderen. Dit project richt zich op kwetsbare groepen, met als voornaamste doelgroepen de vrouwen en kansarme jeugd in rurale gebieden, vaak school drop-outs. Naast het beschikbaar maken van proper drinkwater wordt ook aandacht besteed aan de algemene hygiëne. Na twee jaar intensieve begeleiding wordt het project geleidelijk aan overgedragen aan de vrouwen- en jeugdorganisaties. Jappaleh Foundation werkt voor dit project samen met zijn lokale partner in Gambia en met de Vlaamse partners Stad Turnhout (medefinanciering), Cemrest vzw (medeopvolging en medefinanciering), Gamrupa Europe & Gambia vzw (opvolging op het terrein). Departement Omgeving cofinanciert dit goedgekeurde project van 2020, dat een voorziene duur heeft van 48 maanden.

Meer projecten