Water en Sanitatieproject Torodi, Niger

Ninafri wil voor de gemengde etnische  gemeenschap van Peul en Gourmantchés in Torodi 13 bestaande waterboringen renoveren. De duurzame renovatie van deze boringen moet op korte termijn de springplank vormen voor de bestendiging van de sociale en economische ontwikkeling. De bevolking is nu aangewezen op verder weg gelegen putten en boringen. Vooral vrouwen en kinderen houden zich nu met deze taak bezig.

Ninafri voorziet de volledige renovatie van 13 ondiepe boringen van maximum 70 meter: de bestaande oude voet/handpompen worden vervangen door duurzame nieuwe zonnepomp-installaties met een watertoren en verschillende kranen. Tevens worden per gehucht ook volledige sanitaire blokken, latrines en douches voorzien. Een sensibiliseringprogramma aangaande veilig watergebruik voor huishoudelijk en professioneel gebruik zal geïmplementeerd worden. Het lokale beheerscomité zal bijgeschoold worden op socio-economisch en technisch gebied om de boringen en bijhorende zonne-installatie te beheren. Het comité zal ook begeleid worden om de waterverkoop te begeleiden en een lokaal geïntegreerd systeem op te stellen. Tevens worden cursussen voorzien om de capaciteitsopbouw aangaande veilig gebruik en beheer van water te promoten. Zoals gebruikelijk in Niger wordt hierbij rekening gehouden met de minst bedeelden in de maatschappij; de respectievelijke beheerscomités waken erover dat niemand ontzegd wordt van veilig drinkbaar water en sanitatie.

Mariën Expertise staat de lokale partner bij met bouwkundig advies, Izen brengt expertise in m.b.t. zonne-energie en fednav verleent logistieke steun en expertise en verscheept mogelijks goederen richting Niger. Het Departement LNE van de Vlaamse overheid cofinanciert dit project van 2015. Het duurt 24 maanden.

Meer projecten