Water en Sanitatieproject Torodi 3

Ninafri wil voor de gemengde etnische gemeenschap van Peul en Gourmantchés in Torodi, gelegen op 65 km ten zuidwesten van de hoofdstad Niamey, vier bestaande waterboringen renoveren. Dit moet op korte termijn de springplank vormen voor de bestendiging van de sociale en economische ontwikkeling.
De bestaande oude voet-/handpompen worden vervangen door duurzame nieuwe zonnepompinstallaties.

In de nabijgelegen scholen van 2 van de 4 betrokken wijken worden de sanitaire installaties gerestaureerd of vernieuwd. Een volledig sensibiliseringprogramma aangaande veilig watergebruik voor huishoudelijk en professioneel gebruik zal geïmplementeerd worden. Het lokale beheerscomité zal bijgeschoold worden op socio-economisch en technisch gebied om de boringen en bijhorende zonne-installatie te beheren.

Zoals overal in Niger is het water niet meer gratis. Het comité zal opgeleid worden om de waterverkoop te begeleiden en een lokaal geïntegreerd systeem op te stellen, rekening houdend met de meest kwetsbaren. Ook worden cursussen voorzien om de capaciteitsopbouw aangaande veilig gebruik en beheer van water te promoten.

Ninafri werkt in dit project samen met zijn lokale partners ONG Naanay en het gemeentebestuur van Torodi en met de Vlaamse partners .marien-expertise, Izen Energy systems NV en Fednav Belgium. Departement Omgeving cofinanciert dit goedgekeurde project van 2019, dat een voorziene duur heeft van 18 maanden.

Meer projecten