Water- en sanitatieproject Tadabalass, Niger

Ninafri beoogt om voor een gemengde etnische  gemeenschap van vooral Wodaabe, Peul te Tadabalass een waterboring naar de diepere waterlagen te financieren. Deze duurzame watervoorziening moet op korte termijn de springplank vormen voor hun ontluikende politieke en sociale zelfredzaamheid.

In Tadabalass is nu geen enkele eigen watervoorziening. Enkel in het regenseizoen is er water beschikbaar voor de 2.000 mensen en 1500 dieren die er leven. Er wordt een waterboring voorzien naar maximum 200 meter diepte, uitgerust met een zonnepomp die een watertoren en groot waterreservoir dagelijks vult. De nederzetting wordt  voorzien van waterkranen, leidingsysteem en drinkbakken voor het vee, evenals van 3 sanitaire blokken met latrines en douches. Een volledig sensibiliseringsprogramma aangaande veilig watergebruik voor huishoudelijk en professioneel gebruik zal geïmplementeerd worden. Het lokale beheerscomité zal bijgeschoold worden op socio-economisch, financieel en technisch gebied om de boring en bijhorende installatie te beheren. Na de boring wordt voorzien dat de nederzetting zal uitgroeien tot een bevolking van meer dan 5.000 mensen. In optimale omstandigheden moet de watervoorziening ook een 5.000 dieren bedienen.

Ninafri werkt in dit project samen met de Vlaamse partners IZEN (uitwerking zonne-energiesysteem), Mariën Expertise (technische controle van de plannen van de installaties) en Fednav (logistieke steun en expertise i.v.m. transportvraagstukken). Het departement LNE van de Vlaamse overheid cofinanciert dit project van 2013. Het duurt 24 maanden.

Meer projecten
watertoren VPWvO 13-04
watervoorziening VPWvO 13-04
installatie VPWvO 13-04