Water en sanitatieproject in twintig kleine dorpen in Warangal, Andhra Pradesh, India

Dit project wil de toegang tot gezond drinkbaar water en tot sanitaire voorzieningen in 20 dorpen verbeteren. De activiteiten bestaan uit voorlichtingsbijeenkomsten en capaciteitsversterkende programma’s met de doelgroep om goede praktijken (best practices) m.b.t. hygiëne en gezondheid toe te passen. De belangrijkste activiteiten van het project zijn het hervullen met regenwater van open waterputten, uitdiepen van waterreservoirs, constructie van regenwaterputten, constructie van regenwateropvangsystemen op daken, reparatie van handpompen, constructie van individuele toiletten per gezin, verbeteren van afvoersystemen met de constructie van sterfputten, gemeenschappelijke afvalputten, muggenbestrijding en het aanleggen van afvoerkanalen in de betrokken dorpen.

De Vlaamse partner van Caritas International in dit project is Wanakkam VZW die reeds lang in de streek actief is. Het departement LNE van de Vlaamse overheid cofinanciert dit project van 2010. Het duurt 36 maanden.

Meer projecten