Water- en sanitatieproject Goshi, Kenia

Dit project van Kitanda beoogt toegang tot water voor de leefgemeenschap van de regio Goshi (30 km2), te gebruiken als drinkwater, voor hygiëne en voor irrigatie. Daarnaast wordt toegang tot toiletten voorzien voor iedere inwoner van de Goshi leefgemeenschap. Er wordt gewerkt aan het opvangen en stockeren van regenwater, het opboren en verdelen van grondwater en vorming rond waterbeheer en waterbesparende landbouwtechnieken.

De volgende resultaten worden verwacht:

  1. Iedere inwoner heeft op elk moment toegang tot proper water op een afstand van minder dan 1 km.
  2. Iedere inwoner kan gebruik maken van een toilet in de nabijheid van de eigen woonplaats en school.
  3. Ieder kind is in de mogelijkheid om school te lopen door het vrijkomen van tijd voor de ‘waterhalers’.
  4. Er is minder ondervoeding door het voorzien van eigen voedselproductie.
  5. Er is mogelijkheid voor landbouw en andere inkomstengenererende activiteiten door de aanwezigheid van water en het verminderen van de tijd om water te zoeken en bij te halen.
  6. Dankzij de mogelijkheid tot irrigatie vormen agrarische activiteiten alternatieven voor de huidige inkomstengenererende houtskoolproductie. Hierdoor vermindert de boskap en illegale ontbossing en kan de natuur en de natuurlijke watercyclus herstellen.

Kitanda werkt in dit project samen met zijn lokale partner Girls and Boys Life Development, de bevoegde ministeries en met de Vlaamse partners Ingenieurs zonder Grenzen, Aquafin en Ministry of Solar bvba. Departement Omgeving cofinanciert dit goedgekeurde project van 2019, dat een voorziene duur heeft van 37 maanden.

Meer projecten