Water en sanitatieproject Bonkoukou-Niger

Het doel van dit project van Ninafri is een waterboring te realiseren naar 100 m diepte, een bijhorende pomp te plaatsen en de bestaande sanitaire voorzieningen te vernieuwen van het CSI (centre de santé intégré) in het dorp Boukoukou in Niger. Dit gebeurt op vraag van het beheerscomité van het centrum, dat nu afhankelijk is van een boring die zich buiten de site bevindt. Deze boring levert echter geen zuiver water en bovendien is er onvoldoende debiet door het toenemende succes van het centrum. Gezien de voorbeeldfunctie van een CSI inzake hygiëne en sanitatie,  worden er geregeld sensibiliseringscursussen rond dit onderwerp gegeven.
De doelgroep bestaat uit de patiënten en hun begeleiders, het personeel en hun gezin en de bewoners van het dorp Bonkoukou zelf. Indirect worden alle mensen die afhangen van het gezondheidscentrum in de grote omgeving van Bonkoukou bereikt.
De partners in dit project zijn Ecorem NV, Equipco NV, Safmarine Container lines NV, het Zuiderpershuis in Antwerpen en het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de vlaamse overheid
Door dit project worden 2.500 mensen direct bereikt, indirect gaat het over een ruimere groep van 35.000 mensen.
Het departement LNE van de Vlaamse overheid cofinanciert dit project van 2008. Het duurt 18 maanden.
Meer projecten
Water en sanitatieproject Bonkoukou-Niger