Water- en sanitatiegebonden dienstverlening in Toamasina, Madagaskar (fase 3)

De hoofddoelstelling van dit project is het duurzaam verbeteren van de water- en sanitatiegebonden basisdienstverlening voor de inwoners van de populaire wijken van Toamasina. PROTOS trekt het project en werkt op vier resultaatsgebieden:

  • Verbeterde drinkwaterdienstverlening van het publiek waterbedrijf JIRAMA in Toamasina;
  • Versterking en uitbreiding van het drinkwaternetwerk in de stad Toamasina ; 
  • Gedragsverandering m.b.t. hygiëne en sanitatie van 200 families van de betrokken wijken door sanitaire voorzieningen, vorming en bewustmaking;
  • De lokale actoren nemen hun verantwoordelijkheid op zoals voorzien in de wetgeving en ondertekende akkoorden.

Dit project omvat de laatste fase van een actie die begin 2009 werd opgestart. Naast een directe verhoging van het aantal drinkwatergebruikers en eigenaars van basissanitair wordt gewerkt op het bekomen van een structurele verbetering van de drinkwatervoorziening voor de bevolking door de capaciteiten van de gemeente en JIRAMA te versterken.

De hoofdfinancier van dit project is de federale overheidsdienst DGD.De Vlaamse partner is De Watergroep (de voormalige Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening VMW), die technisch en financieel zal ondersteunen. Tussen VMW en JIRAMA vonden reeds uitwisselingen plaats in Madagaskar en in België en het samenwerkingsverband tussen beide bedrijven zal verder worden ontwikkeld tijdens de duur van het project in het kader van de uitbouw van een publiek-publieke samenwerking. Het departement LNE van de Vlaamse overheid cofinanciert dit project van 2012. Het duurt 36 maanden.

Meer projecten
Water- en sanitatiegebonden dienstverlening in Toamasina, Madagaskar, fase 3