WASH Uganda (Water, Sanitation and Hygiene – North Uganda)

Dit project, getrokken door Dierenartsen zonder Grenzen, beoogt een verbetering van de gezondheid van de inwoners van Kaabong district door de inbreng van verbeterde hygiëne en sanitatie praktijken in de interventiezone en verbeterd beheer van waterpunten en stroomgebieden in de interventiezone.

Enerzijds wordt er ingezet op een verbetering van de infrastructuur (vb. veedrinkbakken, herstellen van waterputten en regenwateropvangsystemen) en anderzijds op een capaciteitsversterkende component (vb. gedragsverandering inzake sanitatie, versterking van de lokale structuren en beheer van stroomgebieden).

Dierenartsen zonder Grenzen heeft een langlopende samenwerking met de lokale partner DADO. Twee Vlaamse partners, Tropicallab UGent en Protos, zorgen voor technische ondersteuning inzake respectievelijk stroomgebiedenbeheer en sanitatie. Het departement Omgeving van de Vlaamse overheid cofinanciert dit project van 2017, dat een voorziene looptijd heeft van 24 maanden.

 
Meer projecten
triggering clts
check borehole
latrine + handwash facility