Versterken watervoorziening en sanitair in randstedelijke wijken in Gemena, Zuid-Ubangi, Democratische Republiek Congo

Dit project, gecoördineerd door Congodorpen, draagt bij aan de duurzame verbetering van de toegang tot en het gebruik van drinkwater en sanitatie in Gemena (DR Congo).

Ten eerste gebeurt dit door directe toegang tot veilig en betaalbaar water voor 2500 tot 10.000 personen (SDG 6.1). De watervoorziening gebeurt via twee mini-netwerken. Deze bestaan uit een professioneel aangelegde boring, stroomvoorziening via zonnepanelen, remote controle, prepaid elektronisch betalingssysteem, waterbedeling via bornes fontaines en professioneel onderhoud.

Ten tweede zal het project de kennis en praktijken omtrent water, sanitatie en hygiëne op huishoudelijk en dorpsniveau verbeteren (SDG 6.2). Dit gebeurt via een WASH-programma dat bestaat uit (1) opleiding van watercomités die instaan voor het rationeel waterverbruik, drinkwater, voedselbereiding, persoonlijke hygiëne, het hygiënisch onderhoud van de site en van de doelgroep in gezondheidscentra en scholen; (2) steun aan WASH-initiatieven.

Tot slot willen de partners lokale knowhow en mogelijkheden ontwikkelen om gelijkaardige systemen te reproduceren (SDG 6.a). Dit via overdracht van bestaande professionele kennis en ervaring die in de praktijk is opgedaan in Kinshasa door het bedrijf Sofoco met gelijksoortige installaties en het operationeel beheer ervan. De begunstigden zijn de lokale ngo CDI Bwamanda, het lokale boorbedrijf Service Plus en de lokale watercomités. De duurzaamheid wordt bewerkstelligd door het feit dat de integrale kost door de gebruikers wordt betaald, waardoor professioneel onderhoud mogelijk wordt en door de kennisoverdracht vanuit gelijkaardige installaties en operationeel beheer in Kinshasa. Er wordt een positieve cashflow gerealiseerd om toekomstige voorzieningen (mede) te financieren.

Congodorpen werkt al diverse jaren samen met de lokale partners Service Plus, Sofoco en CDI Bwamanda en met de Vlaamse partners AGT (financiële bijdrage en expertise op technisch vlak) en  gilmex (aanleveren expertise en specifiek waterverdelingssysteem). Het departement Omgeving van de Vlaamse overheid cofinanciert dit project van 2017, dat een voorziene looptijd heeft van 24 maanden.

 

Meer projecten