Verduurzamen van 15 waterpunten en toegang tot drinkbaar water en sanitatie in de school Risci, Burkina Faso

Dit project zet in op de installatie van een waterpunt aan de school van het dorp Risci om drinkbaar water te voorzien voor de school, de eerder door Origo gebouwde schoolkeuken en de bevolking van het dorp. Daarnaast worden de rehabilitatie van eerder door Origo geplaatste (en oudste) waterpunten gepland om deze bestaande waterpunten te optimaliseren en/of te herstellen.

Vormingssessies over het winnen, transporteren, bewaren en het gebruiken van water, alsook over het preventief onderhoud van deze installaties, beogen een verbetering van de levensomstandigheden.

Aansluitend aan de bouw van het waterpunt, wordt een sanitaire blok (3 toiletten) op het grondgebied van de school Risci voorzien. De lokale gemeenschap zet zich bijzonder in voor een verbetering van de hygiëne in scholen om het ziekteverzuim tegen te gaan.

Origo werkt al langer samen met de Vlaamse partners Durabilis en MDB Construct en met de lokale partner SBFA en voor dit project ook met de school Risci. De Vlaamse partners ondersteunen dit project logistiek, technisch en financieel en de lokale partners organiseren de voorbereidende werken, verzorgen vormingen en zijn verantwoordelijk voor het oprichten of verbeteren van het dorpscomité dat het waterpunt verder beheert.

Het Departement Omgeving van de Vlaamse overheid cofinanciert dit project van 2018. Het duurt 24 maanden..

 

Meer projecten
origo 2019 2
origo 2019 1
origo 2019 3
origo 2018 3