Verbetering van drinkwatervoorziening en hygiëne en sanitair voor Akim Adjobue, Akim Adwafo en Akim Swedru Senior High School (AKISS) in Ghana met duurzame energie

Dit project van FOS wil de menselijke gezondheid en de levenskwaliteit van de bevolking van Akim Adjobue, Adwafo en Akim Swedru Senior High School (Akiss) verbeteren door het leveren van veilig drinkwater en het creëren van verbeterde hygiëne en propere sanitaire voorzieningen, met de integratie van duurzame energie.

Concreet worden de volgende resultaten verwacht in de loop van 2020:

  • De inwoners en bezoekers van Akim Adjobue en Adwafo gemeenschappen werden voorzien met proper drinkwater via publieke waterstandplaatsen met duurzame energie (SDG 6.1).
  • De inwoners en bezoekers van Akim Adjobue en Adwafo werden elk voorzien met één publiek toilet en Akiss krijgt twee publieke toiletten (SDG 6.2).
  • Sensibiliseren over en verbetering van de hygiëne in de drie gemeenschappen (SDG 6.2);
  • Beheerscomités werden opgezet en hun capaciteit voor beheer werd versterkt (SDG 6.b).

De activiteiten omvatten het mechaniseren van waterputten, constructie van waterreservoirs en aanleg van waterdistributie naar 12 strategische plaatsen met zonne-energie, de constructie van 4 publieke toiletten, het sensibiliseren over hygiëne en capaciteitsopbouw in beheer.
FOS staat in voor de algemene coördinatie en werkt in Ghana samen met de lokale partner COLISO. In Vlaanderen werkt FOS samen met de Ghana Council Belgium (brug met de Ghanese gemeenschap in België, opvolging op het terrein, financiële steun), ABVV/AC Antwerpen (financiële steun, sensibilisering, monitoring en evaluatie), humasol (technische expertise inzake hernieuwbare energie), Stad Antwerpen (financiële steun en brug met de diasporagemeenschappen) en FARYS (financiële steun en technische expertise). Het departement Omgeving van de Vlaamse overheid cofinanciert dit project van 2017, dat een voorziene looptijd heeft van 32 maanden.

 

Meer projecten
fos_2
fos_1
vpwvo 16-03 public toilet facility.2
vpwvo 16-03 water tanks.3
vpwvo 16-03 introductie.1