Verbetering van de toegang tot drinkwater- en sanitatievoorziening in Niok-Warbin, Poedogo, Koubri en Leba in Burkina-Faso

Dit project beoogt de verbetering van de algemene gezondheid en welzijn van de scholengemeenschappen in Koubri en Niok-Warbin en omliggende bewoners en van de dorpsgemeenschappen in Niong- Warbin, Poedogo & Leba. Daartoe wordt ingezet op:

- toegang tot drinkbaar water en sanitaire voorzieningen voor studenten en personeel van de school in Koubri en omgeving;

- toegang tot drinkbaar water en sanitair voor de inwoners van de dorpen Niong- warbin, Poedogo en Leba;

- toegang tot openbare latrines en douches voor de vier locaties;

- verwerving van lokale kennis voor de duurzame instandhouding van de infrastructuur en sensibilisering over watergebruik.

Voor dit project werkt Noord-Zuid vzw samen met lokale ontwikkelingsorganisaties Nord-Sud en Sia Bara, personeelsleden en studenten van de begunstigde locaties en met de dorpsgemeenschappen. Er wordt ook actief overlegd en samengewerkt met regionale en nationale autoriteiten, bevoegd voor watervoorziening en sanitatie. Noord-Zuid treedt op als coördinator van dit project, Bureau DW  bvba en Ingenieurs zonder Grenzen brengen technische expertise in voor ondersteuning van de gebruikers en de watercomités,  AID draagt bij aan de sensibilisering en vorming in de vier locaties.

Het Departement Omgeving van de Vlaamse overheid cofinanciert dit project van 2018. Het heeft een voorziene looptijd van 30 maanden.

 

Meer projecten