Verbetering van de toegang tot drinkwater- en sanitatievoorziening in Kaya, Pan-Bila en Kosso in Burkina Faso

Dit project beoogt de verbetering van de algemene gezondheid en welzijn van twee scholengemeenschappen in Kaya en Pan-Bila en van de volledige dorpsgemeenschap in Kosso. Daartoe wordt ingezet op

  • Toegang tot drinkbaar water en sanitaire voorzieningen voor studenten en personeelsleden van het Centre Spécialisé pour Handicapés Auditifs (CSHA) van Kaya en de basisschool van Pan-Bila, Ouagadougou
  • Toegang tot drinkbaar water voor de volledige gemeenschap van Kosso
  • Toegang tot openbare latrines en douches
  • Verwerven van lokale kennis voor duurzame instandhouding van de infrastructuur

Het project voorziet het boren van waterputten, de installatie van pompinstallaties aangedreven door zonnepanelen en waterreservoirs, het aanleggen pijpleidingen voor de distributie, de aanleg van verdeelpunten, de voorziening van latrines en douches, het implementeren van een systeem om water aan huis te leveren, opleiding in drinkwater facility management en opleiding in hygiëne en management van sanitaire voorzieningen.

De organisatoren van het project zullen samenwerken en overleggen met diverse lokale betrokkenen, inclusief de overheden. ecorem treedt op als coördinator van het project, de bijdrage van Noord-Zuid vzw bestaat uit de praktische ondersteuning in Vlaanderen en in Burkina Faso zelf, Ingenieurs zonder Grenzen voorziet technische expertise. Het departement LNE van de Vlaamse overheid cofinanciert dit project van 2016. Het duurt 30 maanden.

Meer projecten
ecorem 2016 3
ecorem 2016 2
ecorem 2016 1