Verbetering van de toegang tot drinkwater en sanitair inruraal en kleinstedelijk gebied in Haïti

 Dit project, beoogt een verbetering van de gezondheids- en voedselsituatie in ruraal en semi-ruraal milieu in Haïti. Concreet streeft het project naar een verbetering van de toegang, beheer en valorisatie van water in het stroombekken van de rivier Moustiques (Noord-West Haïti) en in Camp Perrin (Zuid-West Haïti).

Hiervoor worden 5 complementaire strategieën gevolgd:

  • rehabiliteren, uitbreiden en bouwen van drinkwaterinfrastructuur om de toegang tot drinkwater te verbeteren
  • de toegang tot veilig basissanitair verhogen en correct hygiënisch gedrag promoten om de sanitaire toestand te verbeteren;
  • door een betere irrigatie en het gebruik van ecologisch verantwoorde meststoffen de voedselproductie verhogen
  • de watervoorraden beschermen
  • de waterbeheersstructuren versterken zodat zij in staat zijn de waterdienst ter verzekeren.

Het project bevat twee pilootacties: 

  • de toepassing van de ATPC (Assainissement Total Piloté par la Communauté) methodologie die door UNICEF gepromoot wordt voor gedragsverandering ivm hygiëne en sanitatie, en
  • de valorisatie van de excrementen uit schoollatrines om zo de sanitatiecyclus te sluiten.

De beheerscomités en de lokale overheden staan centraal in het project en hebben een beslissende rol in uitvoering en beheer. Alle andere actoren, zoals PROTOS in Haïti, de Haïtiaanse partner ngo’s en de Haïtiaanse gedecentraliseerde staatsdiensten vervullen een ondersteunende rol t.o.v. van deze beheerscomités en lokale overheden. Het project kadert in een programma dat steun krijgt van de federale ontwikkelingssamenwerkingsdient DGD.

Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met 2 Haïtiaanse ngo’s  en met Vlaamse partner Farys, die technische en financiële ondersteuning zal leveren. Het departement LNE van de Vlaamse overheid cofinanciert dit project van 2013. Het duurt 36 maanden.

Meer projecten
Verbetering van toegang tot drinkwater en sanitair in ruraal en kleinstedelijk gebied in Haïti 2
Verbetering van toegang tot drinkwater en sanitair in ruraal en kleinstedelijk gebied in Haïti 1