Verbeteren van de drinkwatervoorraad, hygiëne en sanitair voor de Badu gemeenschap in de Brong Ahafo Region en de Suke gemeenschap in de noordwestelijke regio van Ghana

De doelstellingen van dit project van vub (faculteit geneeskunde en farmacie) in 2 gemeenschappen in Ghana zijn de volgende:

  • bevorderen van de volksgezondheid en het welbevinden in de betrokken gemeenschappen;
  • verbeteren van de onderwijs- en leeromstandigheden;
  • verbeteren van de levenskwaliteit van personeel en studenten door het voorzien van kwalitatief drinkwater en een verbeterde hygiëne en sanitatie conform de normen van de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO).

De activiteiten omvatten onder meer het boren en mechaniseren van 2 waterputten, voorzien van reservoirs en distributiesystemen, herziening en documenteren van de evolutie van hygiëne en sanitatie in de betrokken gemeenschappen en training van de beheerders. De lokale stakeholders zullen actief betrokken worden bij de werkzaamheden.

Op Vlaams niveau werkt VUB samen met Farys (advies ivm gezondheid, financiële inbreng) en Ecorem (technisch advies ivm waterlevering, financiële inbreng. Het Departement LNE van de Vlaamse overheid cofinaniert dit project van 2014. Het duurt 36 maanden.

Meer projecten