Verbeterde toegang tot natuurlijke hulpbronnen in Karamoja, Oeganda, in het bijzonder tot zuiver water

Dit project streeft naar een verbeterde toegang tot water voor huishoudelijk gebruik en veehouderij voor de semi-mobiele en gevestigde agro-veehouders in het Moroto district, Karamoja, Oeganda.
 
Via aangepaste en participatieve technieken werkt Dierenartsen zonder grenzen met de gemeenschappen oplossingen uit voor watervoorziening voor 32.000 gemarginaliseerde veehouders in Karomoja. De gemeenschappen hebben ervoor gekozen zogenaamde ‘waterpannen’ te ontwikkelen op door hen aangeduide locaties. Een waterpan is een uitgraving onder het grondniveau waarin afvloeiend regenwater wordt geoogst voor gebruik door vee en mensen tijdens het droge seizoen. Sensibiliseringsacties van de lokale watergebruikerscomités rond hygiëne en kwaliteit van water worden ook gevoerd. Zij krijgen aangepaste opleidingen en zijn verantwoordelijk voor het verdere beheer van de waterpannen.
De activiteiten kaderen binnen een breder programma voor veeteeltontwikkeling. De verbeterde toegang tot water maakt de lokale bevolking minder kwetsbaar aan droogtes en laat haar toe om de lokale rijkdommen zoals weidegronden, vee en water beter te valoriseren. Dit moet bijdragen tot meer voedselzekerheid en streekontwikkeling door vermindering van conflicten rond natuurlijke hulpbronnen.
 
De eerste Vlaamse partner in dit project is PROTOS, die het nodige advies en nodige vorming aan Dierenartsen Zonder Grenzen en de lokale partner rond kwaliteit van water zal voorzien via haar kenniscentrum in Gent en via terreinmissies van haar lokale vertegenwoordiger in Oeganda. De andere partner is Natuurpunt, in het kader van een eerste innovatief pilootproject om te zien hoe kennis uit Noord en Zuid wederzijds aangewend kan worden. De hoofdfinancier van dit project is DGOS. Het departement LNE van de Vlaamse overheid cofinanciert dit project van 2009. Het duurt 18 maanden.
Meer projecten
Verbeterde toegang tot natuurlijke hulpbronnen in Karamoja, Oeganda, in het bijzonder tot zuiver water