Uitbouw van een drinkwaterbeheer voor het centrum en de buitenwijken van Santo Tomas, Chontales, Nicaragua

Santo Tomás, Chontales is reeds 26 jaar de Nicaraguaanse zusterstad van de gemeente Mol. Santo Tomás kampt met een drinkwaterprobleem. Via financiering door de Spaanse regering kan een integrale oplossing voor het waterprobleem van het dorp gerealiseerd worden. De gemeente Mol participeert aan afvalwaterverwerking en bescherming van de waterbronnen. Het distributienet zal worden vergroot en er komen nieuwe aansluitingen op de huizen. Naast dit grootschalige programma besteedt de stedenband extra aandacht aan de buitenwijken die niet rechtstreeks genieten van het programma. Via verbetering van de lokale waterputten en het beperkte distributienet wordt de drinkwatervoorziening verbeterd. Omkaderende milieumaatregelen zoals herbebossing en het plaatsen van ecologische toiletten vervolledigen het plattelandsprogramma.

 

De VZW Molse Vrienden van Santo Tomas coördineert het project, de Vlaamse partners zijn de  Gemeente Mol, Pidpa, Provincie Antwerpen. Het departement LNE van de Vlaamse overheid cofinanciert dit project van 2011. Het duurt 19 maanden.
Meer projecten
santo tomas 2
santo tomas 3
santo tomas 1