Toegang tot en beheer van water en sanitatie in Burundi

De doelstelling van dit project is

  • het duurzaam verbeteren van de toegang tot drinkwater, hygiëne en sanitatie, en
  • het beheer van de natuurlijke rijkdommen door de versterking van de lokale actoren, actiegericht onderzoek en integraal waterbeheer (IWB). Zo wordt bijgedragen aan een betere gezondheid en voedselzekerheid in 2 gemeenten in Burundi. Daarvoor werkt PROTOS samen met de lokale besturen van de gemeenten Isale en Bugendana in Burundi, de lokale partner AVEDEC en de begunstigden.

De activiteiten omvatten infrastructuurwerken voor betere toegang tot water en sanitatie, vorming en capaciteitsversterking van de lokale overheden en van de gemeentelijke verenigingen voor waterbeheer en werken in het kader van integraal waterbeheer door bescherming van de hellingen.

PROTOS werkt hiervoor samen met IMDC (financiële inbreng en inbreng expertise over meetcampagne, modellering en kaartmateriaal) en de vakgroep Hydrologie en Waterbouwkunde van de VUB (begeleiding thesisstudent voor hydrologische studie of monitoringcampagne). Dit project past in een groter programma in Burundi, waarvan het grootste luik wordt gefinancierd door de federale dienst ontwikkelingssamenwerking DGD. Het Departement LNE van de Vlaamse overheid cofinanciert dit project van 2014. Het duurt 24 maanden.

Meer projecten
Toegang tot en beheer van water en sanitatie in Burundi 2
Toegang tot en beheer van water en sanitatie in Burundi 1