Toegang tot drinkbaar water en sanitatie voor de bevolking van de rurale gemeente Kara Kara in het Zuiden van Niger

 

Kara Kara is sinds 2007 de zustergemeente van de gemeente Mol. Samen met de partners in Niger worden ter plaatse verschillende programma’s ondersteund via het Kara Karacomité Mol. Dit waterproject past in het gemeentelijk en nationaal drinkwater- en sanitair programma en heeft tot doel:

- het herstellen en/of bouwen van 10 drinkwatervoorzieningen in 10 dorpen van de gemeente Kara Kara, met de oprichting van een watercomité voor de dagelijkse opvolging van het waterprogramma;

- de oprichting en begeleiding van beheerscomités voor de drinkwatervoorziening en sensibilisatieacties i.v.m. o.a. hygiëne naar de betrokken bevolking;

- het voorzien van 4 schooltjes van water en sanitair, die een voorbeeldfunctie vervullen;

- installatie van 10 wasplaatsen aan de waterpunten.

De uitvoering van de werken gebeurt in nauwe samenwerking met de lokale partnerorganisatie NGO REVE en onder regie van het gemeentebestuur van Kara Kara, dat door de decentralisatie bevoegd geworden is voor de drinkwatervoorziening. De Vlaamse partners  KSOM  en Oxfam Wereldwinkel Mol werken mee aan sensibilisering en dragen financieel bij. Gemeente Mol put uit haar ervaring met waterprojecten in haar andere zustergemeente Santo Tomás en steunt ook financieel.

Het Departement Omgeving van de Vlaamse overheid cofinanciert dit project van 2018. Het duurt 36 maanden.

 

Meer projecten
KARA KARA 18_04_2
KARA KARA 18_04_1
KARA KARA 18_04_3