Toegang tot drinkbaar water en sanitaire voorzieningen in het dorp Bainet-Chaumeil (Haïti)

De doelstelling van dit project van Finado is het inperken van het risico op besmettelijke ziekten. De doelgroep bestaat uit de dorpelingen van Bainet-Chaumeil, die afhankelijk zijn van familiale landbouw en uit de bewoners van de buurgemeenten. Op vier plaatsen in het dorp Bainet-Chaumeil in Haïti worden water en latrines voorzien en de mensen op weg geholpen hun hygiënische toestand te verbeteren. De inwoners worden betrokken bij de realisatie van het project en worden opgeleid in onderhoud en beheer van de installatie. De gebruikers zullen de kennis over hygiëne en het rationeel gebruik van drinkwater ook verder benutten. Dit project fungeert tegelijk als pilootproject voor andere regio’s.

Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met de Vlaamse partner Ingenieurs Zonder Grenzen, die technische ondersteuning zal leveren. Het departement LNE van de Vlaamse overheid cofinanciert dit project van 2014. Het duurt 24 maanden.

Meer projecten
finado 2014 1
finado 2014 2
finado 2014 3