Sanitatie en drinkwatervoorziening in vijftien dorpen in Zuid-Ubangi, DR Congo

In 2005 startte CDI Bwamanda met een programma voor de rehabilitatie van de watervoorziening in het binnenland, medegefinancierd door het Belgisch Fonds voor Voedselzekerheid (BFVZ). Er zijn echter een aantal zones waar nog geen drinkbaar water kon worden voorzien. Het voorliggende projectvoorstel bouwt verder op de opgedane ervaringen. Concreet zal in 15 dorpen worden gewerkt rond watervoorziening en sanitatie, met rehabilitatie van bestaande putboringen en installatie van nieuwe infrastructuur. Daarvoor wordt vertrokken van een interactieve benadering om de bevolking optimaal te betrekken bij de technische keuzes voor watervoorziening en maatregelen voor een betere sanitatie. CDI Bwamanda coördineert het project, AGT NV staat in voor technisch advies en ondersteuning bij de opvolging ter plaatse.
Het departement LNE van de Vlaamse overheid cofinanciert dit project van 2011. Het duurt 36 maanden.
Meer projecten
cdi 2011 3
cdi 2011 2
cdi 2011 1