Sanitatie en beheer van drinkwater in de volkswijken van Toamasina, Madagaskar

Sinds half 2007 werkt PROTOS samen met de NGO Frères de Saint Gabriel in het project PAMOLEA aan de Zuid-oost kust van Madagaskar (ondersteuning van bouwheerschap rond water en sanitatie). In januari 2008 zocht FSG ondersteuning bij PROTOS om haar sanitatie-activiteiten in de achtergestelde wijken van Toamasina te kunnen uitbreiden.
Na enkele terreinbezoeken en contacten met de belangrijkste spelers werd besloten hierop in te gaan, met een eerste pilootfase van 2 jaar, en dit met een beperkt budget. Naast de directe verbetering van de toestand bij ongeveer 5.000 mensen, moet dit project toelaten om een expertise en positie te ontwikkelen waarop dan vanaf 2011 met belangrijker middelen kan worden verder gebouwd aan een breder engagement voor de water- en sanitatiediensten in de volkswijken van de stad. Het project beoogt toegang tot drinkwater voor 2.000 personen en sanitaire voorzieningen, vorming en bewustmaking, van 300 families en de leerlingen van de betrokken wijken. Daarnaast worden de lokale actoren verterkt in hun betrokkenheid bij het beheer van drinkwater en sanitatie. Tenslotte wordt een actieplan uitgewerkt en aan financiers voorgelegd om de ervaringen op grotere schaal uit te breiden.
De partners in dit project zijn de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening (VMW), Rotary Brussel-cantersteen en het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse Overheid.
Het departement LNE van de Vlaamse overheid cofinanciert dit project van 2008. Het duurt  27 maanden.
Meer projecten
Sanitatie en beheer van drinkwater in de volkswijken van Toamasina, Madagaskar