Sanering van drinkwatervoorziening in Monrovia, Liberia

De basisdoelstellingen van dit project zijn: 

  • Een aantal eenvoudige technieken te ontwikkelen om de bevolking die geen toegang heeft tot leidingwater toch te voorzien van veilig drinkwater.
  • De bevolking te sensibiliseren omtrent het belang van sanitaire voorzieningen, afvalbeheer en afvalwaterbehandeling.

De activiteiten bestaan erin:

  • Ter plaatse demonstreren in een pilootproject in het gebied Caldwell (wijken Caldwell Market en Dixville) hoe putwater kan gezuiverd worden met zandfilters, UV-zuivering, en hoe putwater eenvoudig kan vervangen worden door regenwater, dat kan opgevangen en opgeslagen worden;
  • Door middel van opleidingen en workshops lokale structuren oprichten om de kennis omtrent de zorg voor drinkwater en sanitaire voorzieningen te verspreiden, de verdere opvolging van het project te verzekeren, en resultaten te monitoren. Hiervoor wordt samengewerkt met de stadsdiensten (MCC);
  • Zoeken naar een systeem van microfinanciering voor verdere  verspreiding van de technologie;

Voor dit project werkt Ecorem NV samen met Ingenieurs zonder Grenzen, die technische expertise ter beschikking stelt voorafgaand aan de implementatie van de nieuwe technieken. Het departement LNE van de Vlaamse overheid cofinanciert dit project van 2010. Het duurt 18 maanden.

Meer projecten