Projectoproep VPWvO 2021

Het Vlaams Partnerschap Water voor Ontwikkeling (VPWvO)  geeft met concrete projecten op het terrein uitvoering aan de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen, in het bijzonder aan SDG 6 inzake water en sanitatie.

De Vlaams Minister bevoegd voor het omgevingsbeleid en eveneens partner van het VPWvO, maakt ook in 2021 middelen vrij voor cofinanciering van drinkwater- en sanitatieprojecten in het Zuiden., met aandacht voor beschikbaarheid van drinkbaar water, hygiëne en sanitaire voorzieningen, goede waterkwaliteit, bronbescherming, duurzaam watergebruik, water als publiek goed, de rol van de overheid en het samen investeren in het robuuster maken van het watersysteem, open voor innovatieve oplossingen. 

Deze projecten moeten tot stand komen door samenwerking tussen minstens 1 Vlaamse indiener, minstens 2 Vlaamse partners en minstens 1 lokale Zuidpartner. Door samenwerking tussen diverse partners te stimuleren, schakelt het VPWvO zich ook in in SDG 17 inzake het creëren van partnerschappen en het werken aan capaciteitsopbouw.

Meer informatie en alle nodige documenten zijn hieronder beschikbaar. Enkel volledig ingevulde en ondertekende aanvragen komen in aanmerking voor eventuele subsidiëring. De presentatiefiche en het budgetsjabloon zijn de enige correcte sjablonen om te gebruiken en terug te bezorgen.  Projecten kunnen ingediend worden tot maandag 5 juli 2021 om 12 u.

Voor meer informatie, contacteer internationaal.omgeving@vlaanderen.be