Projectoproep Internationale Klimaatfinanciering 2021

Het Departement Omgeving en G-STIC slaan de handen in elkaar voor de lancering van de nieuwe projectoproep 2021 in het kader van internationale klimaatfinanciering.

Het G-STIC Klimaatactieprogramma richt zich op het ondersteunen van ontwikkelingslanden in het ondernemen van klimaatacties en in het bereiken van hun klimaatdoelstellingen, zoals beschreven in Artikel 2 van het Akkoord van Parijs. Om de impact van de oproep te verhogen, ligt de focus op 6 sectoren (thema’s) waar de vraag naar ondersteuning groot is: (1) energie, (2) water & sanitatie, (3) milieubeleid, (4) biodiversiteit, (5) educatie & onderzoek (6) landbouw.

Twee soorten projecten komen in aanmerking: (1) disseminatie- en capaciteitsopbouwprojecten en (2) demonstratieprojecten.

Alle informatie, inclusief de richtlijnen en het projectsjabloon, is beschikbaar op de website van het G-STIC Klimaatactieprogramma.

De termijn voor het indienen van projectvoorstellen loopt tot 30 september 12u.

Vragen kan u stellen via  cap@gstic.org.