Irrigatie

Waterbeheer in de binnendelta van de Nigerstroom in Mali

Dit project wil over 3 jaar, door een doeltreffend en integraal waterbeheer, de levensomstandigheden van de bevolking in de binnendelta van de Niger in Mali duurzaam verbeteren.

Water- en sanitatieproject Goshi, Kenia

Dit project van Kitanda beoogt toegang tot drinkwater, water voor hygiëne en irrigatiewater te verbeteren voor de leefgemeenschap van de regio Goshi. Daarnaast wordt toegang tot toiletten voorzien voor iedere inwoner van de Goshi leefgemeenschap. Er wordt gewerkt aan het opvangen en stockeren van regenwater, het opboren en verdelen van grondwater en vorming rond waterbeheer en waterbesparende landbouwtechnieken. Kitanda werkt in dit project samen met de Vlaamse partners Ingenieurs Zonder Grenzen, Aquafin en Ministry of Solar bvba. Departement Omgeving cofinanciert dit goedgekeurde project van 2019, dat een voorziene duur heeft van 37 maanden.

Verbetering van de toegang tot drinkwater en sanitair inruraal en kleinstedelijk gebied in Haïti

Dit project beoogt een verbetering van de gezondheids- en voedselsituatie in ruraal en semi-ruraal milieu in Haïti. Concreet streeft het project naar een verbetering van de toegang, beheer en valorisatie van water in het stroombekken van de rivier Moustiques (Noord-West Haïti) en in Camp Perrin (Zuid-West Haïti).