Afvalwaterzuivering

Water voor ontwikkeling: capaciteitsuitbreiding van de drinkwatervoorziening te Punto Chorros, Coquimbo, Chili

Dit project wil een verdubbeling van de capaciteit realiseren van de drinkwatervoorziening in de kustgemeente Punta Chorros, het installeren van drinkwaterproductie faciliteit en sanitatie op het eiland Islas Damas en een aanzet geven voor de opvang en behandeling van de huishoudelijke afvalwaters

Duurzame toegang tot veilig drinkwater en basissanitatie in het semi-ariede Noord-Ethiopië met specifieke aandacht voor de koppeling tussen kleinstedelijke en rurale gebieden (SELAM-WATSANI)

Dit project heeft als doel het realiseren van een geïntegreerde uitbreiding en beheer van water en sanitatie voor de inwoners in het kleinstedelijke Hagere Selam en 2 stroomafwaarts gelegen landelijke gemeenten.