Aanleg riolering

Water voor ontwikkeling: capaciteitsuitbreiding van de drinkwatervoorziening te Punto Chorros, Coquimbo, Chili

Dit project wil een verdubbeling van de capaciteit realiseren van de drinkwatervoorziening in de kustgemeente Punta Chorros, het installeren van drinkwaterproductie faciliteit en sanitatie op het eiland Islas Damas en een aanzet geven voor de opvang en behandeling van de huishoudelijke afvalwaters

Drinkwater en sanitatie in de volkswijken van het District Bamako, Mali deel 2

De doelstelling van dit project is de levensomstandigheden te verbeteren van de bevolking in de achtergestelde wijken van 2 gemeentes in het district Bamako waarbij toegang tot drinkwater en basissanitatie wordt voorzien, met uitbreiding op langere termijn.