Peaceful Waters: watervoorziening en behandeling voor weeshuis en school en hun omgeving in 3 locaties in Nigeria

Het doel van dit project van Kitanda vzw is het verbeteren van de gezondheid en leefomstandigheden van de bevolking, die geplaagd wordt door interetnische spanningen en herstellende is van Boko Haram terreuraanslagen. Dit wordt bekomen door middel van een betere en gelijke toegang tot proper water en sanitaire voorzieningen. 

De doelgroep bestaat uit moslims en christenen uit Bukuru en Du die herstellen van de recente etnische en religieuze conflicten en behoeftige kinderen uit het door terrorisme geteisterde Noord-Oost Nigeria. Het tekort aan water en sanitaire voorzieningen kunnen spanningsvelden creëren in dit getroffen gebied en veroorzaken slechte leefomstandigheden en gezondheidsproblemen. Voor zowel moslims en christenen zal betere watervoorziening resulteren in een betere gezondheid, vreedzame co-existentie en gemeenschapssamenwerking. Drie gemeenschappen worden aangesloten op een waterbron. Daarnaast zal dit project een betere zorg en sterk verbeterde kwaliteit van leven betekenen voor 200 behoeftige kinderen en jongeren in door terrorisme geteisterde regio's, en onderwijs voorzien voor 800 kansarme kinderen. Het water zal ook gebruikt worden voor landbouw en veeteelt voor de lokale gemeenschappen.

De activiteiten bestaan uit het leggen van leidingen, het herstellen en in gebruik nemen van een aanwezig waterreservoir, het boren van twee boorputten met zonnepompen en zonnepanelen, opslagtanks, en de bouw van sanitaire voorzieningen in een kindertehuis en lagere en middelbare school.

Ingenieurs Zonder Grenzen voorzien technische assistentie, controle en advies voor dit project, Ministry of Solar zal Kitanda bijstaan met haar expertise op gebied van fotovoltaïsch aangedreven pompen en op vlak van research, coördinatie, dimensionering, configurering en voorbereiding en zal ook training voorzien. Het Departement LNE van de Vlaamse overheid cofinanciert dit project van 2015. Het duurt 18 maanden.

Meer projecten
Kitanda septic & soak pit construction
Kitanda tanks
Kitanda water tank