Partner worden

Waarom partner worden? 

Partner worden betekent een daadwerkelijke verbetering van de levensomstandigheden van de lokale bevolking en houdt een meerwaarde in voor je organisatie op gebied van

  • maatschappelijke betrokkenheid en verantwoord ondernemen
  • innovatie- en ontwikkelingsperspectieven van de werknemers
  • zichtbaarheid voor de organisatie

Hoe bijdragen?

Verschilllende organisaties hebben de intentieverklaring en/of engagementsverklaring van het Vlaams Partnerschap Water voor Ontwikkeling ondertussen onderschreven en zetten zich in voor de water- en sanitatievoorziening in het Zuiden. De praktijk laat zien dat elke organisatie op zijn manier een steentje kan bijdragen. Er zijn voorbeelden van ondermeer financiële ondersteuning van ontwikkelingsprojecten, directe sponsoring, leveren van expertise op vrijwillige basis, ter beschikking stellen van materiaal en netwerkmogelijkheden, communicatie en sensibilisering, ...

  • Lees de intentieverklaring

Geïnteresseerd? 

Wil jij je net als 130 andere partners engageren in een van de projecten? Neem dan volledig vrijblijvend contact op met het secretariaat van het Vlaams Partnerschap Water voor Ontwikkeling. We komen graag de doelstellingen meer verduidelijken en mee bekijken hoe we best kunnen samenwerken.   

 

Interesse?