Over het partnerschap

Waarom een Vlaams Partnerschap Water voor Ontwikkeling (VPWvO)

Het Vlaams Partnerschap voor Ontwikkeling (VPWvO) werd opgericht om mee de Millenniumdoelstelling van de Verenigde Naties over drinkwater en sanitatie (Millennium Development Goal of MDG 7c) te realiseren. Deze bepaalde dat tegen 2015 het aandeel mensen dat geen duurzame toegang heeft tot zuiver water en basis sanitaire voorzieningen met de helft verminderd moet worden t.o.v. 1990.

Op 27 september 2015 legden de lidstaten van de Verenigde Naties 17 nieuwe doelstellingen vast voor een duurzame ontwikkeling van de wereld tot 2030. Voortbouwend op de Millenniumdoelstellingen, werd een specifieke Duurzame Ontwikkelingsdoelstelling (Sustainable Development Goal of SDG) geformuleerd rond water en sanitatie, met name SDG 6.

Het VPWvO spitst zich nu toe op een aantal onderdelen van SDG 6: verbeterde toegang tot water, hygiëne, sanitaire voorzieningen, waterkwaliteit, integraal waterbeheer, duurzame ontwikkeling en eigenaarschap. Daarnaast blijft de samenwerking en capaciteitsopbouw tussen Noordpartners onderling en tussen Noord- en Zuidpartners centraal staan.

Wat?

Het Vlaams Partnerschap Water voor Ontwikkeling is een netwerk van Vlaamse onderwijs- en onderzoeksinstellingen, ngo's en vzw's, lokale overheden, privébedrijven en publieke (drink)waterbedrijven. Het wordt ondersteund door de Vlaamse overheid.

In de eerste plaats wil het VPWvO mee bijdragen aan de duurzame voorziening van zuiver water en sanitatie aan de lokale bevolking in het Zuiden. Daartoe worden projecten opgezet, met steun en bijdrage van diverse Vlaamse partners. Deze projecten zorgen voor verbeterde toegang tot water en/of sanitaire voorzieningen voor ondertussen 2 miljoen mensen. Via integraal waterbeheer en vorming worden meer dan 9 miljoen mensen bereikt.

In Vlaanderen werd een ondersteunend luik opgezet, met een secretariaat bij het Department Omgeving en een stuurgroep die de soorten partners samenbrengt.

Voor wie?

Elke erkende ngo, vzw, overheid, onderwijs- of onderzoeksinstelling, publiek bedrijf in de watersector of privébedrijf, dat zijn hoofdkwartier in Vlaanderen of in Brussel heeft en wil bijdragen tot de verbetering van toegang tot water en sanitatie in het Zuiden kan partner worden van het VPWvO. Daarvoor neemt u best contact op met het secretariaat.

Alle Vlaamse partners worden vermeld op de website van het VPWvO en in de jaarverslagen van de verschillende betrokken organisaties en bedrijven. Hun bijdrage kan heel uiteenlopend zijn.