Oproep Koning Boudewijnstichting - Prijs Ernest du Bois

Het fonds Ernest du Bois van de Koning Boudewijnstichting lanceert een oproep voor kandidaturen. De oproep richt zich tot jonge doctoraatsstudenten die onderzoek doen over het thema water en de beschikbaarheid ervan in België en over de hele wereld.

Dossiers kunnen ingediend worden tot  7 oktober 2021.