Oproep KBS en BPF "Enterprises for SDGs "

Op initiatief en met de financiële steun van de Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking (DGD), verleent de Business Partnership Facility subsidies ter ondersteuning en ontwikkeling van initiatieven om de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDGs) te realiseren in ontwikkelingslanden. De subsidie is gericht naar partnerschappen die verschillende actoren samenbrengt uit de private sector, het maatschappelijk middenveld, de academische wereld en/of uit de publieke sector. Een partnerschap moet minstens één organisatie uit de privésector bevatten en de partners kunnen Belgische , Europese of internationale rechtspersonen zijn, publiekrecht of privaatrecht.

De projecten die deze oproep beoogt zullen bijdragen aan de realisatie van minstens 1 Duurzame Ontwikkelingsdoelstelling. De sociale impact en de econcomische haalbaarheid staan daarbij voorop.

Deze projectproep heeft een looptijd van vijf jaar, u kan op elk moment een aanvraag indienen via de Koning Boudewijnstichting.

Meer informatie