Oproep KBS en BPF "Enterprises for SDGs "

Op initiatief en met de financiële steun van de Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking (DGD), verleent de Business Partnership Facility steun aan initiatieven om de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDGs) te realiseren in ontwikkelingslanden. De subsidie is gericht naar partnerschappen die verschillende actoren samenbrengt uit de private sector, het maatschappelijk middenveld, de academische wereld en/of uit de publieke sector. Een partnerschap moet minstens één organisatie uit de privésector bevatten en de partners kunnen Belgische , Europese of internationale rechtspersonen zijn, publiekrecht of privaatrecht. Het gevraagde bedrag ligt tussen 50.000 en 200.000 euro en bedraagt maximum 50 % van de geschatte kosten. 

De projecten die deze oproep beoogt zullen bijdragen aan de realisatie van minstens 1 Duurzame Ontwikkelingsdoelstelling. De sociale impact en de econcomische haalbaarheid staan daarbij voorop.

Deze projectproep loopt tot 7 september 2021.

Op  30 april  en18 juni 2021 wordt hierover een informatieve webinar georganiseerd.

Meer informatie