Ontwikkeling en versterking van de sanitatieketen voor latrines in Toamasina Madagaskar en Bamako Mali

Dit project, dat wordt uitgevoerd door PROTOS en werkt op twee locaties in twee landen waar de organisatie al jaren actief is.

Hoewel Toamasina (Madagaskar) en Bamako (Mali) elk hun eigenheid hebben, kennen ze een gelijkaardige problematiek op het vlak van sanitatie. In dit project wil PROTOS de ontwikkeling van de sanitatieketens voor fecaal materiaal in beide steden gelijktijdig ondersteunen en een wederzijds leerproces tussen de betrokken actoren uit de 2 steden opzetten.

Meer specifiek wil het project de toegang tot diensten voor sanitair en sanitaire voorzieningen duurzaam verbeteren in Toamasina en Bamako door het installeren van sanitair en van een ruimings- en ophaaldienst, door versterking van de lokale overlegstructuren en door het aanmoedigen van aangepast gedrag inzake hygiëne en sanitatie.

PROTOS werkt daarvoor samen met Aquafin (financiële steun + technisch advies over behandelingsinstallatie). Dit project past in een groter programma in Madagaskar en Mali, waarvan het grootste luik wordt gefinancierd door de federale dienst ontwikkelingssamenwerking DGD. Het departement LNE van de Vlaamse overheid cofinanciert dit project van 2014. Het duurt 40 maanden.

Meer projecten
Ontwikkeling en versterking van de sanitatieketen voor latrines in Toamasina Madagaskar en Bamako Mali 2
Ontwikkeling en versterking van de sanitatieketen voor latrines in Toamasina Madagaskar en Bamako Mali 1