Ondersteuning van lokale initiatieven rond integraal waterbeheer in Benin

De algemene doelstelling van dit project ligt in het verminderen van de lasten die gepaard gaan met de lage beschikbaarheid van drinkwater en schaarse toegang tot sanitatie infrastructuur in de armste delen van Benin. Meer in het bijzonder beoogt het project het versterken van de lokale beheersstructuren omtrent water- en sanitatievoorzieningen, gekaderd in een visie van integraal waterbeheer. De Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten (VVSG), IWVA en het departement LNE van de Vlaamse overheid steunen dit PROTOS-project.
Dit project is ingebed in een programma dat zich situeert in 4 departementen in het noorden van Benin en 2 in het zuiden. Dit programma werd begin 2006 goedgekeurd door de EU Water Facility. Anderzijds bouwt het huidige project ook voort op de ervaringen van andere organisaties en programma’s van Nederlandse en Zwitserse oorsprong die zich o.m. richten op capaciteitsopbouw voor lokale overheden in de drinkwater- en sanitatiesector.

De eerste pilootacties in de drinkwater- en sanitatiesector van PROTOS in Benin dateren van 1997-98. Strategisch onderschreven deze projecten het decentralisatieproces in Benin en werd het bouwheerschap toevertrouwd aan de gemeentebesturen terwijl de staatsdiensten een regulerende en adviserende functie vervulden.

Het project wordt uitgevoerd door het consortium PROTOS-SNV-CREPA-PNE-A4A. PROTOS vervult de rol van algemeen verantwoordelijke van het consortium; verder is de Zwitserse NGO Helvetas geassocieerd aan het project. De lokale overheden, NGO’s en privésector worden intensief betrokken bij de planning en de uitvoering.
 
 Het departement LNE van de Vlaamse overheid cofinanciert dit project van 2006. Het duurt 24 maanden.
Meer projecten
Ondersteuning van lokale initiatieven rond integraal waterbeheer in Benin 2
Ondersteuning van lokale initiatieven rond integraal waterbeheer in Benin 1