Ondersteuning van drie kansarme dorpen door de voorziening van drinkbaar water in Oost-Burkina Faso

Dit project beoogt een optimaal installeren en gebruik van 3 nieuwe waterpunten in 3 kansarme dorpen in het oosten van Burkina Faso, teneinde drinkbaar water binnen wandelafstand beschikbaar te maken en zo de armoede te bestrijden.

Daarnaast zijn er vormingssessies voorzien over het innen, transporteren, bewaren en het gebruiken van water alsook over het preventief onderhoud van deze installaties. Daarmee beoogt de projectindiener een verbetering van de levensomstandigheden.

Vzw Origo (met ervaring in Burkina Faso en Mali) werkt daarvoor samen met Durabilis (met ervaring in ontwikkelingslanden en beheerder van verschillende investeringen in Burkina Faso). Durabilis levert financiële insteek, evenals technische expertise en logistieke ondersteuning. De lokale partner SBFA organiseert de voorbereidende werken, duidt de lokale aannemers aan, is verantwoordelijk voor het oprichten van een dorpscomité dat de verantwoordelijkheid van de pomp op zich zal nemen en verzorgt de vormingen rond sanitatie en de opvolging. Het Departement LNE van de Vlaamse overheid cofinanciert dit project van 2014. Het duurt 47 maanden.

Meer projecten
origo 2014 3
origo 2014 2
origo 2014 1