Naar een integraal waterbeleid voor en via scholen in de Evenaarsprovincie van de Democratische Republiek Congo. (SHE-E : Sanitation, hygiène et eau à l’école)

Dit project wil in acht scholen in de Evenaarsprovincie van de Democratische Republiek Congo

  • de levenskwaliteit van de schoolgaande leerlingen en het schoolpersoneel in Noord- en Zuid-Ubangui verbeteren en de scholingsgraad van meisjes verhogen en
  • de kinderen, leerkrachten en directies in het projectgebied bewust maken van het belang van sanitair, hygiëne en zuiver drinkwater voor de volksgezondheid en de ontwikkeling van de kinderen. Daarnaast wordt het districtsniveau en de schoolinspecties betrokken bij het beheer van sanitair, hygiëne en water in scholen in de regio, wat vandaag nog niet altijd het geval is.

Vier resultaten staan voorop:

  • de bouw van een sanitair blok en handwasfaciliteiten in acht scholen;
  • de bewustmaking van de schooldirecties, leerkrachten en leerlingen in het projectgebied voor het belang van sanitair, hygiëne en watervoorziening;
  • een goede kwaliteit van het drinkwater garanderen in de scholen in de regio en tenslotte 
  • informatie-uitwisseling stimuleren met het districtsniveau en andere actoren.

cdibwamanda werkt samen met de Vlaamse partner Develtere NV. Deze zal de rol van technisch adviseur opnemen en mede instaan voor de communicatie rond het project. Het departement LNE van de Vlaamse overheid cofinanciert dit project van 2012. Het duurt 24 maanden.

Meer projecten
cdi bwamanda 2012 3
cdi bwamanda 2012 2
cdi bwamanda 2012  1