Integraal waterbeheer in de binnendelta van de Niger, Mali (fase 4)

De doelstelling van het project is de levensomstandigheden van de bevolking van de betrokken 18 gemeenten te verbeteren door middel van de bouw van waterpunten en sanitaire infrastructuur. Gekoppeld aan de bouw van deze voorzieningen wordt verder gewerkt op het versterken van de beheercapaciteiten van de drinkwatercomités van de al bestaande en de te bouwen infrastructuur, de 18 gemeentebesturen, de technische gedeconcentreerde staatsdiensten en een zestal lokale NGO’s. Daarnaast willen de partners van het project de concepten van integraal waterbeheer (IWB) verder helpen implementeren in de binnendelta. 

De Vlaamse partners PROTOS, Soresma, Universiteit Antwerpen en Bond Beter Leefmilieu werkten reeds samen in een vorige fase van het programma. Geo-ID stelt kaartmateriaal en een aantal adviesdagen ter beschikking. Aquaplus zal een expert inzetten voor lezing van de gemeentelijke ontwikkelingsplannen en het Malinees ontwerp van het rioolsysteem. De hoofdfinancier van dit project is DGOS. Het departement LNE van de Vlaamse overheid cofinanciert dit project van 2010. Het duurt 36 maanden.

Meer projecten