Innovatieproject in drinkwater en sanitatie in peri-urbane zones van 8 gemeenten in Benin met inachtneming van de IWB-randvoorwaarden

In dit project worden acht gemeenten in het zuiden van Benin begeleid in de verbetering van de toegang tot drinkwater door de bouw van mini-waterleidingen, versterking van de private sector voor beheer en reparatie, versterking van de civiele maatschappij en het creëren van de nodige verbanden tussen alle actoren om zo tot een duurzame oplossing te komen. De actoren worden ook ondersteund in hun rol in de veranderende institutionele context.

De gemeenten worden begeleid in de verbetering van de sanitatie. In 3 gemeenten wordt de aanpak “totale sanitatie gestuurd door de gemeenschap” geconsolideerd. In 2 gemeenten worden “sanimarchés” gebouwd en rond deze en de twee al bestaande wordt sociale marketing toegepast. Op scholen met latrineblokken worden leerlingen gesensibiliseerd in het aannemen van goede hygiënische en sanitaire gewoonten. Via actie-onderzoek wordt naar oplossingen gezocht voor ruiming en verwerking van latrineslib.

Gemeenten en watergebruikers worden ook versterkt in de toepassing van principes van integraal waterbeheer (IWB) door inrichting van micro-stroombekkens, met aandacht voor het zoeken naar oplossingen voor conflicten tussen watergebruikers. Er is ook aandacht voor het verhogen van de kennis rond artesisch water.

Tenslotte worden de ervaringen gekapitaliseerd, verspreid, uitgewisseld en gebruikt in pleitbezorging om bij te dragen aan een beter nationaal beleid.

De betrokken gemeenten en de ngo Partenariat National de l’Eau du Bénin zijn de lokale partners van Join for Water - Protos in dit project.   De Watergroep steunt financieel en voorziet inbreng van expertise. IMDC brengt eveneens expertise aan.

Het Departement Omgeving van de Vlaamse overheid cofinanciert dit project van 2018. Het duurt 36 maanden..

 

Meer projecten