Herstel waterpompen en ondersteuning proces hervormingen rond lokaal waterbeheer in de gemeente Koporona, regio Mopti van Mali

Dit project van Solidagro wil de toegang tot drinkbaar water en sanitatie/hygiëne verhogen in drie dorpen van de gemeente Koporona in de regio Mopti van Mali, alsook de natuurlijke hulpbronnen (waaronder de bodem en het grondwater) in de zone beschermen en herstellen. Hiervoor worden enerzijds waterpompen gerealiseerd en hersteld en de capaciteiten van de beheercomités van deze waterpompen versterkt. Ook aan de ondersteunende rol van het gemeentebestuur wordt aandacht besteed. Anderzijds wordt de bevolking bewust gemaakt voor de noodzaak van sanitatie en hygiëne door de ATPC-aanpak (Assainissement Total Portée par la Communauté) of CLTS in het Engels (Community Led Total Sanitation), een internationaal erkende aanpak. Ten derde worden acties ondernomen om de bodem te beschermen en te herstellen, de waterinfiltratie naar de grondwaterlaag toe in de zone te verhogen en de regeneratie van bepaalde plantensoorten te bevorderen. In dezelfde dorpen worden boeren opgeleid om agro-ecologische praktijken toe te passen, waardoor er integratie is betreffende voedsel en water in dezelfde interventie.

Samen met de Vlaamse partner G3W zal een werkbezoek georganiseerd worden van medewerkers van Etoile du Sud (partner van G3W in DR Congo) aan Mali om er goede praktijken rond waterbeheer uit te wisselen. Kiyo zal expertise aanleveren over de rechten van kinderen en jongeren. De methoden die Kiyo daarrond ontwikkelt, zullen in de loop van het project ter beschikking gesteld worden van de Malinese partner ARAFD en van Solidagro.

De samenwerking zal de partners versterken in hun visie en praktijk, meer bepaald rond het recht op gezondheid, het recht op voedsel en de rechten van kinderen en jongeren. Het departement LNE van de Vlaamse overheid cofinanciert dit project van 2016. Het duurt 25 maanden.

Meer projecten