Herstel waterpompen en ondersteuning proces hervormingen rond lokaal waterbeheer in de gemeente Nandiala, regio Centre-Ouest van Burkina Faso

Dit project van Solidagro wil de toegang tot drinkbaar water en gezond voedsel verhogen in vijf dorpen van de gemeente Nandiala in de regio Centre-Ouest van Burkina Faso. Hiervoor worden enerzijds waterpompen hersteld en de capaciteiten van de beheercomités van deze waterpompen versterkt. Ook aan de ondersteunende rol van het gemeentebestuur wordt aandacht besteed. Anderzijds worden drie groentetuinen aangelegd en de boerengroepen die deze tuinen zullen beheren krijgen vorming rond duurzame groenteteelt en organisatorisch beheer. Ten derde wordt de bevolking bewust gemaakt aan de noodzaak van sanitatie door de ATPC-aanpak (Assainissement Total Portée par la Communauté) en worden EcoSan-toiletten aangelegd. Het organisch materiaal van deze toiletten kan gebruikt worden in de groentetuinen.

De Vlaamse partner Dwagulu Dekkente speelt een rol in sensibilisering in Vlaanderen, via inleefreizen naar de projecten in Burkina Faso. Hun lokale partner zijn lokale jeugdorganisaties in Burkina Faso. Het Departement LNE van de Vlaamse overheid cofinanciert dit project van 2015. Het duurt 24 maanden.

Meer projecten
Ecosan toilet Mali VPWvO 15/04
Watervoorziening Mali VPWvO 15/04
Sensibilisering Mali VPWvO 15/04